6. Suwalskie Teatr-Akcje 2011 – na południe

6. Suwalskie Teatr-Akcje 2011 – na południe (5-15 sierpnia 2011)

6. Suwalskie Teatr-Akcje 2011 – na południe będą kontynuowały i rozwijały przyjęte w 2010 roku założenia programowe. Zgodnie z nimi każda edycja festiwalu posiada główny temat, związany z konkretnym kręgiem kulturowym Europy. Motywem przewodnim 5. Teatr-Akcji była sztuka Europy Wschodniej. W Suwałkach odbyła się prezentacja dokonań artystycznych naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, ponadto część wydarzeń koncentrowała się wokół związków Suwałk z kulturą i spuścizną rosyjską (tematyka ta była inspiracją do międzynarodowej polsko-ukraińskiej produkcji teatralnej „Na Wostok”.

Założeniom programowym festiwalu przyświeca idea „myśl globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą Teatr-Akcje mają prezentować sąsiedzkie kultury poprzez sztukę pochodzącą z tych krajów oraz odnajdywać nasze, lokalne związki z nimi. Podczas 6. Teatr-Akcji motywem przewodnim wydarzeń festiwalowych będzie kultura krajów położonych na południe od Polski.

Jednocześnie w programie znajdą się wydarzenia poszukujące związków Suwałk i Suwalszczyzny z krajami Europy leżącymi na południe od naszego kraju. Podczas wydarzenia planujemy przygotowanie trzech festiwalowych działań teatralnych, tak zwanych produkcji, których tematem przewodnim będzie kultura i tradycja Tatarów polskich, ich tożsamość oraz historyczne związki i obecność Tatarów, a także innych muzułmanów na Suwalszczyźnie.

Podczas Teatr-Akcji 2011 – na południe, od 5 do 15 sierpnia 2011, planujemy w Suwałkach spektakle plenerowe, salowe, lalkowe, performensy, koncerty, projekcje filmów oraz warsztaty. Mają u nas wystąpić artyści z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii, Bośni, Chorwacji i Macedonii. Co i ile z szeroko zakrojonych planów uda się ostatecznie zorganizować zależy jak zwykle od naszych grantodawców i okaże się w maju-czerwcu 2011 roku.

Kontakt: kdziemian@niepodrodze.orgKomentarze zablokowane

Top