Gypsy Caravan in Suwalki City

Projekt „Gypsy Caravan in Suwalki City” został zrealizowany w ramach akcji 3.1 programu „Młodzież w działaniu”. W tej wymianie młodzieżowej wzięło udział 20 osób: młodzież licealna z Nowego Sadu w Serbii, związana z organizacją „Art Klinika” oraz grupa wolontariuszy Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej ”Nie Po Drodze”.

no images were found


Animacja poklatkowa stworzona przez uczestników projektu
httpv://www.youtube.com/watch?v=2ZJELsmLbjc

Projekt koncentrował się na problematyce Romów w naszych społecznościach lokalnych. Celem była konfrontacja wyobrażeń na temat Romów jakie istnieją w świadomości młodzieży z Serbii i Polski podczas spotkania i wspólnej twórczej pracy, ale także integracja oraz pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z Polski i Serbii; wielowymiarowa wymiana doświadczeń oraz promowanie wzorców i wartości europejskich. W oparciu o zebrane wcześniej przez obie grupy historie dotyczące społeczności romskiej (obyczajów, codziennego życia, historii rodzinnych) uczestnicy tworzyli animację poklatkową oraz kalendarz na rok szkolny 2012/13. W animacji zostały wykorzystane techniki światłocienia, filcowania wełny i tworzenia instalacji z materiałów recyklingowych, a kalendarz powstał z wykorzystaniem różnych technik designu. Praca twórcza została wzbogacona zajęciami integracyjnymi oraz wycieczką po Suwalszczyźnie, na której uczestnicy lepiej poznali region (tradycje, lokalną kuchnię i historię).

Zakończeniem kreatywnej części działań i głównym efektem projektu był zorganizowany w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach pokaz podsumowujący wymianę, na którym odbyła się projekcja filmu dokumentalnego przedstawiającego sytuację Romów i powstałej w trakcie warsztatów animacji poklatkowej; prezentacja stworzonego przez uczestników kalendarza wraz z przedstawieniem historii dotyczącej społeczności Romskiej, którą inspirowali się młodzi twórcy oraz promocja Programu ”Młodzież w działaniu”.

Szczególne podziękowania kierujemy do:
Marcina Pawlukiewicza za bezinteresowną pomoc przy montażu animacji poklatkowej;
Izabeli Muszczynko z Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Stumiłły w Suwałkach za pomoc w realizacji kalendarza;
Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach za udostępnienie sali widowiskowej do pokazu podsumowującego projekt;
Darka Anuszkiewicza za udostępnienie wspaniałej przestrzeni do realizacji projektu w Supieniach, troskę o menu i komfort termiczny 😉 uczestników.

Koordynatorka projektu: Izabela Giczewska
Warsztaty designu: Alexandra Andreeva
Warsztaty światło – cienia: Monika Hołubowicz
Warsztat filcowania wełny: Dragana Gogić
Warsztat animacji: Vladimir Ilić

Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” (Suwałki, Polska)
Print
Partner: Multi medijalni centar LED ART, Art Klinika (Nowy Sad, Serbia)
art_klinika

Projekt dofinansowany ze środków programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”
logo_mwd_pl_male

Top