Teatr-Akcje 2010 – na wschód

W tym roku festiwal przybiera nową formułę – będzie miał zasięg międzynarodowy, a wszystkie wydarzenia zogniskowane będą wokół jednego tematu przewodniego – kultury i sztuki z Europy Wschodniej.

W pierwszej połowie sierpnia do Suwałk przyjadą artyści z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Będą to teatry i zespoły muzyczne, prezentujące różnorodne i niezależne kierunki artystyczne, w tym również grupy studenckie.
Wokół motywów z rosyjskiej przeszłości Suwalszczyzny, zrealizowana będzie produkcja Teatr-Akcji, czyli plenerowy spektakl, który powstanie w trakcie festiwalu. Póki co, na realizację festiwalu otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ofert na działania kulturalne w Urzędzie Miasta Suwałki.

Do Ministerstwa Kultury wpłynęło blisko 6 tysięcy wniosków na łączną kwotę ponad 1,3 miliarda złotych. Suma wszystkich dotacji przyznanych w pierwszym naborze wyniosła ponad 194 miliony złotych.
W tym roku w Programach Ministra zaszło wiele zmian. Po raz pierwszy wnioski były składane za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego, a w większości programów oceniane były przez niezależnych ekspertów. Na 5. Suwalskie Teatr-Akcje 2010 – na wschód MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Wydarzenia artystyczne: teatr i taniec przyznał dotację w wysokości 50 tys zł.Komentarze zablokowane

Top