Zapraszamy na koncert pn. „Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz”

plakat GosiZapraszamy na wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Koncert jest elementem projektu „Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz”.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego GOKSiT Przerośl , nasze Stowarzyszenie od kwietnia 2019 r. realizuje projekt polegający na prowadzeniu szkolenia w zakresie śpiewu tradycyjnego przez Mistrza w tej dziedzinie, jednej z dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Szkolenie polega na bezpośrednim przekazie wiedzy i umiejętności Uczniom – osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji.
Uczestniczkami projektu są: Eugenia Zaśkiewicz (Mistrz) – śpiewaczka ludowa z Przerośli, członkini zespołu śpiewaczego ZNAROKU, oraz nasza członkini Małgorzata Makowska (Uczeń).

 

Organizator Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo_mkidn

 



Komentarze zablokowane

Top