Włócznie Jaćwingów rozdane

Wśród laureatów nie ma Stowarzyszenia, nominowanego w kategorii „działanie kulturalne”. Statuetkę dostał profesor Andrzej Strumiłło, za inspirację i koncepcję Autorskiej Galerii Andrzeja Strumiłły – Centrum Sztuki Współczesnej.

Nagrody osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta przyznano po raz szósty. Gala połączona była z balem charytatywnym na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.Komentarze zablokowane

Top