Obrona Doliny Rospudy


Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze w niedzielę 25 lutego 2007 r. o godzinie 15.00 w Parku Konstytucji 3-go Maja w Suwałkach zorganizowało manifestację w obronie Doliny Rospudy. Chcieliśmy w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec arogancji władz i niszczenia unikatowego w skali europejskiej obszaru mokradeł w Dolinie Rospudy.

green_ribbon_smallPowodowani rozsądkiem i troską o zachowanie unikatowego krajobrazu i przyrody opowiedzieliśmy się za bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu oraz jak najszybszą budową wspólnej obwodnicy Augustowa i Suwałk, ale nie w obecnym wariancie, który spowoduje wycinkę około 20 000 drzew w Puszczy Augustowskiej i zniszczenie bezcennych przyrodniczo rozlewisk w Dolinie Rospudy i rozwiąże jedynie problem obwodnicy Augustowa, Suwałki pozostawiając w kwestii obwodnicy same sobie.

Jesteśmy przekonani, że budowa wspólnej obwodnicy Augustowa i Suwałk 6 kilometrów na zachód od obecnie lobbowanego wariantu, poza Puszczą Augustowską i najcenniejszym przyrodniczo odcinkiem Doliny Rospudy, która tam jest węższa i nie ma tak cennych i szerokich rozlewisk jest lepszym rozwiązaniem, którego realizację przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej popieramy.

Manifestacja zgromadziła około 60 osób. Przybyło też kilku kontrdemonstrantów, którzy wyrażali swoją dezaprobatę dla naszej manifestacji i wyrażanych poglądów. Nasze zgromadzenie miało spokojny przebieg. Podczas manifestacji pikietowaliśmy z kilkoma transparentami, rozdawaliśmy zielone czapeczki i wstążeczki symbolizujące walką o ocalenie Doliny Rospudy oraz zorganizowaliśmy happening, podczas którego wielka kukła przedstawiająca postać z GDDKiA wycinała las 20 osób symbolizujący 20 000 drzew ze strefy chronionej Natura 2000, przeznaczone do wycinki. Odczytaliśmy odezwę do mieszkańców Suwalszczyzny i z Parku Konstytucji 3-go maja przeszliśmy ulica Chłodną pod Pomnik Marii Konopnickiej, który został udekorowany zieloną szarfa z napisem KONOPNICKA DLA ROSPUDY.

Przeczytaj lub zapisz ulotkę z mapą rożnych wariantów obwodnicy Augustowa i Suwałk w pliku .pdf

  • I dzień prac porządkowych, Kramnik, 25.08.2005

demonstracja-plakat

Odezwa do mieszkańców Suwalszczyzny z demonstracji 25.02.2007 roku

Drodzy Suwalczanie!
Jesteśmy stąd (urodziliśmy się i od lat mieszkamy w Suwałkach) i właśnie, dlatego sprawa Rospudy jest nam tak bliska, a wartość i niepowtarzalność przyrody i krajobrazu naszego regionu nie budzi w nas żadnych wątpliwości.

Jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie niesie ze sobą ruchliwa droga biegnąca przez miasto, dlatego chcemy wspólnej obwodnicy Augustowa i Suwałk. Ale żeby ona skutecznie i szybko powstała, należy działać rozważnie i zgodnie z prawem. Dlatego trzeba jak najszybciej zmienić plany jej budowy tak, aby omijała chronione unijnymi dyrektywami obszary przyrodnicze. A to, dlatego, że:

– Zbudowanie obwodnicy Augustowa według obecnie realizowanego projektu nam, Suwalczanom, nic nie da. W tej sytuacji, jedynym rozwiązaniem jest wspólna obwodnica z Augustowem. Stanie się tak, tylko w przypadku, gdy droga zostanie przeprowadzona przez miejscowość Chodorki i ominie tereny chronione programem Natura 2000.

– Tylko w takim wypadku budowa drogi będzie w dużej mierze pokryta z funduszy unijnych. Jeśli plany budowy nie zostaną zmienione, pieniądze na tę inwestycję znaleźć będzie trzeba w kieszeniach podatników – nas.

– Realizacja obecnego wariantu, zostanie ukarana przez Unię Europejską wysokimi sankcjami finansowymi. Ponadto, Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma prawo przerwać nielegalną inwestycję, jaką bez wątpienia byłaby budowa drogi na terenie chronionym. Wiąże się to z nakazem rozbiórki nielegalnie zbudowanej obwodnicy (Tak stało się w 2006 roku w Portugalii !!!).

Jako mieszkańcy Suwalszczyzny, wyrażamy sprzeciw wobec arogancji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która działa bezprawnie i z pominięciem wymaganych procedur!

Opowiadamy się za bezpieczeństwem mieszkańców Suwałk i Augustowa. Przez centra naszych miast przejeżdża dziennie kilka tysięcy TIR-ów, a mimo to w Augustowie przez 15 lat nie zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców! Rozsądne byłoby jak najszybsze zbudowanie tam kładek i przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną (do czasu zbudowania obwodnicy). Dobrym przykładem rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego są Suwałki, a zwłaszcza ulica Pułaskiego.

Byliśmy w obozie ekologów nad Rospudą. Spędziliśmy tam kilka dni, poznaliśmy ludzi, którzy naprawdę kochają naszą krainę. Od lat przyjeżdżają tu na spływy kajakowe, spędzają tu wakacje, zachwycają się pięknem krajobrazu i nieskazitelnością tutejszej przyrody. Ekolodzy znad Rospudy chcą dobra mieszkańców naszego regionu i jak najszybszej budowy wspólnej obwodnicy Suwałk i Augustowa oraz ochrony Doliny Rospudy, jej niepowtarzalnych rozlewisk i Puszczy Augustowskiej. Ludzie, którzy koczują w obozie nad Rospudą są po naszej stronie a my jesteśmy z nimi, bo ochrona Rospudy to nasza wspólna sprawa.

Jesteśmy przekonani, że nasz region ma szanse pozostać unikatową, na skalę Europy, krainą o ogromnych walorach krajobrazowych i przyrod-niczych, zamieszkałą przez dobrych i serdecznych ludzi, a także odwiedzaną i utrzymywaną przez turystów.

Gorąco apelujemy o rozsądny dialog w kwestii Rospudy i przebiegu międzynarodowej trasy Via Baltica, którego jeszcze ostatecznie nie ustalono. Człowiek jest częścią natury i dlatego należy przestrzegać prawa, postępować zgodnie z procedurami i dbać o środowisko.

Jesteśmy przekonani, że budowa obwodnicy Augustowa 6 kilometrów na zachód, przecinającej Rospudę w Chodorkach, poza obszarem chronionym Natura 2000, czyli Puszczą Augustowską i najcenniejszym przyrodniczo odcinkiem Doliny Rospudy, jest lepszym rozwiązaniem, o którego realizację przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej walczymy.

Top