Pracownia

Pracownia Działań Performatywnych

pracownia-pla

Pracownia Działań Performatywnych działała w ramach projektu „Pani Sztuka w Suwałkach” od maja do września 2011. W jej ramach odbyły się:

* cykl wykładów i wideo prezentacji dotyczących współczesnych zjawisk artystycznych zaliczanych do sztuk performatywnych (perfromens, happening, akcja teatralna, widowisko teatralne, spektakl teatralny)

* cykl warsztatów dotyczących aktorstwa performatywnego, ruchu naturalnego, aktorstwa ulicznego, reakcji/interakcji/integracji

* PKS Performatywnie – akcja teatralna zrealizowana w przestrzeni publicznej miasta Suwałki (dworzec PKS) podczas 6. Suwalskich Teatr-Akcji 2011 – na południe.  Działanie było autorską i swobodną interpretacją 3 płaszczyzn ludzkiej osobowości wg. Freuda EGO, ID oraz SUPEREGO.

  • Jesień z Panią Sztuką na Sejneńskiej

* Happening budżetowy – manifestacja minimalistyczna zrealizowana w przestrzeni miasta Suwałki (Park Konstytucji 3-go Maja i ulica Mickiewicza) angażujące 17-tu młodych szczudlarzy.  Celem działania było zwrócenie uwagi władz miasta Suwałki na kulturę alternatywną przy tworzeniu budżetu na rok 2012.

  • Wyprawa 2010

* Spiesz się powoli – akcja uliczna flashmob zrealizowana w Suwałkach na ulicy Chłodnej przy zaangażowaniu 14 młodych osób.  Celem działania było zwrócenie uwagi mieszkańców miasta przechodzących ulicą Chłodną na upływ czasu, bardzo częsty bezsensowny pośpiech i omijanie w życiu codziennym tego co tak na prawdę cenimy.

  • Teatr Akcje Forever 2011
Top