Pani Sztuka w Suwałkach 2012

Pani Sztuka w Suwałkach 2012

  • Podróż nocna...

Projekt Pani Sztuka w Suwałkach 2012 to kolejna edycja cyklicznych działań edukacyjno-artystyczno-społecznych prowadzonych latem przez Stowarzyszenie „Nie Po Drodze” w różnych przestrzeniach publicznych Suwałk. Eksperymentując z różnymi dziedzinami sztuki i praktykując metody animacji kultury na drodze własnego rozwoju, zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, dzięki którym projektowi nadaliśmy niepowtarzalny charakter.

W tym roku Pani Sztuka zawitała do dzieci i młodzieży (oraz coraz bardziej zaangażowanych rodziców i dziadków) z okolicy Kaczego Dołka oraz bloków przy ul. Sejneńskiej i ul. Witosa 4a. Cykle interdyscyplinarnych warsztatów w każdym z miejsc zakończone były plenerową projekcją animacji poklatkowych z Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza” udostępnionej przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultu i narodów” z Sejn, za co dziękujemy pani Bożenie Szroeder.

Szczególnie trudna sytuacja finansowa projektu skłoniła nas do oparcia głównego członu merytorycznego, czyli prowadzenia warsztatów, na siłach grupy wolontariuszy Stowarzyszenia, czego efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wolontariusze nie tylko okazali się świetnymi instruktorami szczudlarstwa, kuglarstwa, zabaw z chustą Klanzy oraz prowadzącymi gry terenowe, ale przede wszystkim wspaniałymi młodymi ludźmi, chcącymi w aktywny i twórczy sposób pomagać innym – słowem: animatorami kultury! W tym miejscu szczególne podziękowania płyną do Moniki Hołubowicz za ogromne pokłady energii włożone w szkolenie i koordynowanie wolontariuszy. Niech energia tej grupy wiecznie trwa.

Szczegółowy harmonogram projektu:

1. Warsztaty na Kaczym Dołku, 7-8 lipca 2012 roku:
· 2 warsztaty szczudlarskie
· 1 warsztat paper mache
· 1 warsztat zabaw z chustą Klanzy
· 1 warsztat „Międzygalaktyczny SMS”
· 1 gra terenowa
· plenerowa projekcja bajki z Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza”

2. Warsztaty przy ulicy Sejneńskiej, 8-9 sierpnia 2012 roku:
· 2 warsztaty szczudlarskie
· 1 gra terenowa
· 1 warsztat sztuki recyklingu
· 1 warsztat tańców z chustą Klanzy
· 1 warsztat tworzenia masek z gipsu
· plenerowa projekcja bajki z Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza”

3. Warsztaty przy ulicy Witosa 4a „Manhattan”, 30 sierpnia – 2 września 2012 roku:
· 2 warsztaty szczudlarskie
· 2 gry terenowe
· 2 warsztaty zabaw i tańców z chustą Klanzy
· 1 warsztat sztuki recyclingu
· 1warsztat grania na instrumentach perkusyjnych
· 1 warsztaty rzeźbienia w mydle
· 1 warsztat tworzenia wielkoformatowych malowideł
· 1 warsztat tworzenia kukiełek z warzyw
· 1 warsztat body painting
· plenerowa projekcja bajki z Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza”
· pokaz pracy powarsztatowej

Koordynatorka projektu: Izabela Giczewska

suwalki_herb_logo_nowe

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Top