Telefon dla Członkiń i Członków Klubu Seniora 799-791-883

TELEFON

Suwalski Klub Seniora w okresie 12.03-25.03 (z możliwością przedłużenia terminu) jest nieczynny dla seniorów w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.
W tym czasie animatorzy i instruktorzy Suwalskiego Klubu Seniora pozostają do dyspozycji Członków i Członkiń Klubu pod numerem telefonu:
799-791-883.
Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00-15:00.
Animatorzy i instruktorzy będą telefonicznie:
– udzielać informacji dotyczących obowiązujących zaleceń sanitarnych
– udzielać wsparcia emocjonalnego
– po rozpoznaniu sytuacji informować o pomocy, jaką można uzyskać ze strony właściwych instytucji
– przyjmować od osób samotnych, pozostających bez wsparcia rodziny i sąsiadów, zgłoszenia o zrobienie i dostarczenie niezbędnych zakupów: żywności, środków higieny osobistej i zakupów aptecznych. Szczegóły dotyczące robienia i dostarczenia zakupów będą ustalane indywidualnie z
potrzebującym. Zakupy są robione na koszt osoby zgłaszającej zapotrzebowanie.

Zapraszamy do kontaktu!
– animatorzy i animatorki, instruktorzy i instruktorki Suwalskiego Klubu SenioraKomentarze zablokowane

Top