Collective Creation Project

Collective Creation Project – Projekt Kreacja Zbiorowa to czterostronna, teatralna wymiana młodzieży zrealizowana na Suwalszczyźnie przez  Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze  i Teatr Form Czarno-Białych PLAMA we współpracy z organizacjami i młodzieżowymi grupami artystycznymi z: Youth Centre z Alytusa (Litwa), Teatru Under the bridge ze Lwowa (Ukraina) oraz Teatru Fakel z syberyjskiego Angarska (Rosja).

no images were found

Termin realizacji: 6 – 18 sierpnia 2007
Miejsce realizacji: wieś Sidory na Suwalszczyźnie oraz miasto Suwałki
Koordynator: Krzysztof Dziemian  kdziemian(at)niepodrodze.org

Tematem projektu był teatr transkulturowy czyli poszukiwanie wspólnego języka teatralnego ponad kulturowymi podziałami. Projekt trwał 13 dni, wzięło w nim udział 47 osób, w tym 12 z Teatru Form Czarno-Białych Plama.

Projekt Collective Creation jest kontynuacją realizowanego w 2006 roku na Syberii projektu Ponad Podziałami – Across boundaries. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Programu Młodzież w Działaniu Komisji Europejskiej.

W ramach projektu odbyły się warsztaty prowadzone przez reprezentantów 4 krajów. Podczas warsztatów uczestnicy projektu – młodzi ludzie zainteresowani teatrem i działalnością artystyczną dzielili się z innymi swoimi umiejętnościami. Każdy nauczył się nowych elementów treningu aktorskiego, gier i zabaw. Dowiedzieliśmy się też dużo o sobie nawzajem, o naszych przyzwyczajeniach i kulturach. Uwieńczeniem działań projektu był wspólny spektakl, który powstawał w demokratycznym procesie kreacji zbiorowej i przy równym udziale wszystkich uczestników projektu. Osią spektaklu była szachowa rozgrywka, w której królowie, siłą próbowali podporządkować sobie i wykorzystywać do walki o władzę wszystkie inne postaci. Ostatecznie jednak miłość zwycięża rozmiękczając nawet królewskie zatwardziałe i żądne władzy serca. Spotkanie w jednym miejscu i czasie młodych, artystycznie zorientowanych przedstawicieli 4 krajów, kultur i języków to mieszanka wybuchowa. Nasza na szczęście nie wybuchła. Rozstawaliśmy się bogatsi o kolejny spektakl, o kolejne doświadczenia i kolejnych przyjaciół…

Uczestnicy

Teatr Fakel, Angarsk – Syberia – Rosja:  Kononov Alexander, Vakhrusheva Liubov, Novikova Irina, Koval’ Nokolay, Tyryshkina Natalia, Buina Inna, Zhurkin Alexey, Kononov Ivan, Chernigovskiy Andrey, Kononova Liudmila, Sarul’ Ruslan.
Theater Under the bridge, Lwów – Ukraina:  Moskalenko Valery, Roman Bessarab, Galyna Zhagaliak, Taras Martynenko, Maryna Homenyuk, Khrystyna Fyl, Polina Pavlova, Ivanna Fedynyshyn, Taras Yaremchuk, Oleh Semchyshyn, Oleksandr Pelypenko, Mykhailo Guzarevych.
Youth Alytus Center, Alytus – Litwa: Aivaras Burneika, Justas Petrauskas, Justinas Tamulionis, Almantas Tamkevicius, Ignas Gibas, Asta Seireckaite, Evelina Kvedaraviciute, Justina Dantyte, Mingaile Zemaityte, Ieva Miliauskaite, Julius Gunevicius, Rolandas Slivinskas.
Teatr Form Czarno-Białych Plama, Suwałki – Polska:  Julia Pomichter, Gabrysia Winniczuk, Agata Włodarczyk, Katarzyna Walasek, Urszula Motyka, Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Winniczuk, Kamila Brodowska, Paula Kamińska, Paulina Zielińska, Karolina Brodowska, Krystyna Stawicka, Daniel Kujałowicz, Krzysztof Rudowicz, Krzysztof Dziemian, Michał Cieślikowski, Mateusz Naumowicz.

actionProjekt Collective Creation został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Komisji Europejskiej, czy Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


English version
Collective Creation Project
Project of youth, theatre exchange realized in Suwalszczyzna Region (North-East of Poland) by Black & White Formes Theatre PLAMA (Social & Art Activity Association Nie Po Drodze) cooperation with: Alytus Youth Centre (Lithuania), Under the bridge Theatre from Lwiw (Ukraine) and Fakel Theatre from Angarsk (Siberia – Russia). The subject of project was transcultural theatre in other words the seeking of jointly language of theatre across boundaries. Project received grant-in-aid of European Youth in Action Programme, it lasted 2 weeks, it took part of 47 persons in it, including 12 persons from Black & White Theatre Formes Plama. Project Collective Creation is continuation Across boundaries project realized in 2006 at Siberia.

During the project 4 countries representatives conduct workshops. All project participants – youth interested in theatre and art activities learn and teach each other. The main result of ours project was common theatre performance prepare in democratic collective creation process by all project participants. The plot of the performance is chess tournament. The main characters – strong Kings try to subdue and exploit all weakling person – rest of characters. At least win love and all characters became equal people. Meeting of youth artists, representatives of 4 countries, cultures and languages in one place and same time is explosive mix. Fortunately ours mix not exploded. We arrived expand in new performance, new experiences and another friends…

Participants

Theatre Fakel, Angarsk – Siberia – Russia: Kononov Alexander, Vakhrusheva Liubov, Novikova Irina, Koval’ Nokolay, Tyryshkina Natalia, Buina Inna, Zhurkin Alexey, Kononov Ivan, Chernigovskiy Andrey, Kononova Liudmila, Sarul’ Ruslan.
Theatre Under the bridge, Lwiw – Ukraine: Moskalenko Valery, Roman Bessarab, Galyna Zhagaliak, Taras Martynenko, Maryna Homenyuk, Khrystyna Fyl, Polina Pavlova, Ivanna Fedynyshyn, Taras Yaremchuk, Oleh Semchyshyn, Oleksandr Pelypenko, Mykhailo Guzarevych.
Youth Alytus Center, Alytus – Lithuania: Aivaras Burneika, Justas Petrauskas, Justinas Tamulionis, Almantas Tamkevicius, Ignas Gibas, Asta Seireckaite, Evelina Kvedaraviciute, Justina Dantyte, Mingaile Zemaityte, Ieva Miliauskaite, Julius Gunevicius, Rolandas Slivinskas.
Black & White Formes Theatre PLAMA, Suwalki – Poland: Julia Pomichter, Gabrysia Winniczuk, Agata Włodarczyk, Katarzyna Walasek, Urszula Motyka, Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Winniczuk, Kamila Brodowska, Paula Kamińska, Paulina Zielińska, Karolina Brodowska, Krystyna Stawicka, Daniel Kujałowicz, Krzysztof Rudowicz, Krzysztof Dziemian, Michał Cieślikowski, Mateusz Naumowicz.

Collective Creation Project above divisions became realized in support of European Commonwealth in Youth in Action Programme. Contents of this project not necessarily reflect position of European Commonwealth or National Agency of Youth in Action Programme and those institutions doesn’t bear for it any responsibility.

Top