Teatr-Akcje

Głównym celem Teatr-Akcji jest wzbudzanie twórczej aktywności i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Suwalszczyzny, szczególnie młodego pokolenia, poprzez żywe, bezpośrednie i ogólnodostępne doświadczania teatralne na wysokim poziomie artystycznym, które są alternatywą dla, zapośredniczonej przez media, kultury masowej i kreują nastrój szczególnego, wspólnotowego święta.

no images were found

Suwałki uchodzą za miasto „nieteatralne”, nie posiadają teatru ani instytucji teatralnych. Kilka razy w roku organizowane są tu gościnne występy zawodowych i nieinstytucjonalnych teatrów niestety niewielka częstotliwość tego typu wydarzeń sprawia, że przeciętny mieszkaniec Suwałk nie ma pojęcia o tym, czym może być teatr, a nierzadko w teatrze nigdy nie był i nie ma takiej potrzeby ani zamiaru. Naszym zdaniem sztuka czy teatr wzbogacają człowieka, rozwijają jego wrażliwość społeczną i emocjonalną, integrują, nie są jedynie rozrywką i niosą ze sobą ważne wartości. Uważamy, że kultura wysoka nie jest klubem elitarnym, nie jest luksusem czy wykwintnym deserem dla nielicznych, ale tlenem potrzebnym do życia. Jesteśmy przekonani, że w kulturze, nie ma nic wysokiego, co by nie mogło stać się udziałem zwyczajnego człowieka!

Nasze doświadczenia wskazują, że w Suwałkach najpełniej odnajduje się teatr plenerowy, dostępny szerokiej grupie odbiorców (darmowy), związany z konkretnymi miejskimi przestrzeniami. Teatr, który wychodzi na spotkanie mieszkańcom i w bezpośrednim kontakcie z widzami, kreuje nastrój teatralnego święta.

W ramach programu artystycznego Teatr-Akcji prezentujemy naszym zdaniem wartościowe i atrakcyjne spektakle plenerowe: „Czas Matek” Teatru Ósmego Dnia, „Carmen Funebre” Teatru Biuro Podróży, „Missa Pagana” Mieczysława Litwińskiego z Teatrem Węgajty, „Cadillac” Teatru UstaUsta; oraz salowe: „Mojo Mickybo” Teatru Krypta, „Sen Wahazara” Teatru Fuzja.

Wydarzeniom teatralnym towarzyszą koncerty oryginalnych i wartościowych naszym zdaniem zespołów: Dautenis, Kapela ze wsi warszawa, Orkiestra na zdrowie Jacka Kleyffa, Dikanda, Nagual z Białorusi. Ponadto podczas Teatr-Akcji odbywają się: wystawy fotograficzne, projekcje filmów i zdjęć, wykłady oraz spotkania z artystami.

Głównym założeniem programu edukacyjno-artystycznego Teatr-Akcji jest praktyczne rozwijanie zainteresowań i umiejętności teatralnych wśród młodych mieszkańców Suwalszczyzny. Dlatego od 2006 roku organizujemy podczas Teatr-Akcji otwarte warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (kuglarskie: szczudlarskie i tańca z poi; plastyczne; teatralne oraz grupowe zabawy z kolorową chustą) na terenie „Kaczego Dołka” na Osiedlu Północ w Suwałkach.

Jednak najważniejszą częścią festiwalu i programu artystycznego-edukacyjnego są produkcje Teatr-Akcji, w ramach których grupa młodych osób skupiona wokół Teatru Form Czarno-Białych „Plama” (w porywach licząca do 40 osób), bierze udział w warsztatach. Wraz z zaproszonymi artystami lub grupami teatralnymi z różnych miast Polski suwalski Teatr FCB „Plama” tworzy i prezentuje podczas Teatr-Akcji plenerowe spektakle lub akcje teatralne, do których inspiracją są konkretne przestrzenie i historia miasta Suwałki lub Suwalszczyzny, konkretne teksty literackie czy też problemy naszego pokolenia, regionu oraz kraju. Od 2006 roku w ten sposób powstało kilka spektakli i akcji teatralnych we współpracy z Waldemarem Majorem Fydrychem z Pomarańczowej Alternatywy, Teatrami: Kreatury z Gorzowa Wielkopolskiego, Terminus a quo z Nowej Soli, Karton ze Szczecina, Realistyczny ze Skierniewic, Fuzja z Poznania.

Wreszcie Teatr-Akcje to całkowicie oddolna i niezależna inicjatywa grupy zapaleńców i miłośników teatru – młodych Suwalczan, którzy najczęściej zupełnie bezinteresownie, w ramach szeroko pojętej samorealizacji i podejmowania wyzwań, czasem kosztem życia osobistego czy rodzinnego, zajmują się tym co lubią. Pokonują trudności, nawiązują partnerstwa, zdobywają zaufanie i sprzymierzeńców, odnoszą sukcesy, nierzadko posuwając się do szalonych rozwiązań logistycznych i artystycznych…

Więcej informacji na www.teatr-akcje.pl

Top