Zakończyliśmy pierwszy etap „Odwiedzin”

Przez trzy tygodnie lipca eksplorowaliśmy trzy różne obszary w centrum miasta objęte Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Miasta Suwałki na lata 2017-2023. Odwiedzaliśmy osiedla mieszkaniowe, wchodziliśmy w bramy i podwórka. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i pytaliśmy się o ich najbliższe otoczenie. Nasze rozmowy bardzo często dotyczyły pomysłów na zmiany, codziennych problemów związanych z infrastrukturą, czy relacji sąsiedzkich.

 

DSC06550 DSC05938
DSC05876 DSC05555

Wspólnie zastanawialiśmy się, co mogłoby się wydarzyć w najbliższej przestrzeni, żeby żyło się lepiej i jak sprawić, żeby te otoczenie mogło stanowić przestrzeń wspólną, do której każdy ma prawo i może o niej współdecydować. Do naszej diagnozy wykorzystaliśmy wcześniej przygotowane mapy obszarów, które odwiedzaliśmy. W tej sposób badaliśmy, czy narzędzia mapowania mogą pomóc nam zrozumieć lokalne miejsca i codziennie doświadczenia ludzi. Zapraszaliśmy mieszkańców do wspólnego zaznaczania miejsc, obiektów lub zjawisk na mapach i w tej sposób próbowaliśmy zrozumieć nieznane nam warstwy życia społecznego danego obszaru, kwestie związane z infrastrukturą czy miejsca z dużym potencjałem integracyjnym.

 

DSC06852 DSC06700
DSC06613 DSC06576

W jak sposób my postrzegamy rewitalizację? Aktualnie słowo rewitalizacja wydaje się być nieco nadużywane i zdewaluowane. Jeżeli rewitalizacja oznacza ożywienie czegoś, to pierwszym elementem powinien być mieszkaniec lub grupa mieszkańców oraz ich potrzeby. Zamiana ulic w deptaki wykładane kostką nie ożywi życia społecznego tych, którzy mieszkają na tyłach wyremontowanych fasad. Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu, tworzenie miejsc aktywności lokalnej, informowanie, konsultowanie decyzji i wrażliwość społeczna są wymierną sukcesu każdej rewitalizacji.Komentarze zablokowane

Top