Odwiedzimy suwalskie podwórka

Od lat aktywizujemy społeczność naszego miasta i regionu poprzez inicjowanie działań kulturalnych, artystycznych i społecznych. Kładziemy nacisk na współpracę ze społecznością lokalną, ponieważ bliska jest nam idea miasta, która dba o swoich mieszkańców i słucha ich potrzeb.

W ramach projektu „Odwiedziny. Terenowa animacja kultury” podejmiemy się diagnozy społecznej bazującej na aktywnej pracy animacyjnej ze społecznością lokalną zamieszkującą obszar objęty programem rewitalizacji. Stworzymy sytuację, w której zajdzie interakcja z mieszkańcami, inicjująca rozmowy o najbliższej przestrzeni i mieście. Chcemy dać głos mieszkańcom, którzy bardzo często są pomijani lub niesłyszani w dyskusjach o planowaniu miasta.

Punktem wyjścia będzie zaproszenie mieszkańców 3 podwórek do cyklu 5-dniowych warsztatów z tworzenia subiektywnych map najbliższej okolicy. Mapowanie będzie narzędziem diagnostycznym, który dostarczy nam ważnych informacji na temat życia codziennego mieszkańców w miejscu ich zamieszkania, ich potrzeb oraz pomysłów na zmiany. Na tej podstawie wspólnie stworzymy punkt wyjścia do projektowania kolejnych działań w obszarze objętym rewitalizacją.

Każdy z warsztatów zakończy się piknikiem, do którego współorganizacji zapraszamy mieszkańców podwórek, które odwiedzimy. Wspólnie zrobimy dużą mapę okolicy i zaprezentujemy ją sąsiadom. Działania na podwórkach będą trwały od 9 do 28 lipca 2018 r. Następnie podsumujemy zebrane dane, stworzymy syntezę i zaprezentujemy ją na otwartym spotkaniu skierowanym do osób zaangażowanych w Program Rewitalizacji, mieszkańców i organizacji pozarządowych.

// GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

Mapowanie i akcje animacyjne będziemy przeprowadzać w części obszaru objętego Programem Rewitalizacji Suwałk, na podwórkach przy ul. Kościuszki, Emilii Plater, Osiedle II, Sejneńskiej, Wigierskiej i Ciesielskiej. 

Na wybranych podwórkach, kilka dni przed rozpoczęciem działań, rozwiesimy plakaty z informacją, gdzie dokładnie nas znaleźć

Bieżące informacje będziemy publikować na Facebook’u Stowarzyszenia Nie Po Drodze 

Więcej o Programie Rewitalizacji Suwałk 

odwiedziny_plakat_bez prostokataKomentarze zablokowane

Top