Równać Szanse 2013

Lina wrzos2drukStowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 2013 Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
W pierwszym etapie konkursu złożyliśmy diagnozę środowiska lokalnego młodzieży w wiejskiej Gminie Szypliszki, gdzie projekt ma być realizowany. Komisja ekspertów spośród 175 nadesłanych w I etapie diagnoz zakwalifikowała do II etapu konkursu 55 organizacji z całej Polski, w tym 3 z Województwa Podlaskiego, wśród których jest nasze stowarzyszenie.

W kwietniu koordynatorzy projektów wezmą udział w trzydniowym szkoleniu, następnie trzeba będzie opracować i złożyć wnioski dotyczące realizacji samych projektów skierowanych do młodzieży w środowisku lokalnym. Realizacja projektu jest szansą na podjęcie od sierpnia 2013 do jesieni 2014 stałej pracy z grupą młodzieży z terenu Gminy Szypliszki, a więc najbliższych okolic naszej siedziby.
Więcej informacji o Programie „Równać Szanse” można znaleźć na http://www.rownacszanse.pl/Komentarze zablokowane

Top