Sezon Ogródkowy – spotkajmy się na działkach

Razem z warszawskim Stowarzyszeniem Zasiej mamy przyjemność realizować pilotażowy projekt otwierania ogrodów działkowych na lokalną społeczność – „Sezon Ogródkowy – spotkajmy się na działkach.”

Pomysłodawcą pilotażu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Poznaniu, a realizatorem Stowarzyszenie Zasiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nie Po Drodze. Działanie jest częścią międzynarodowego projektu Connecting Nature (Program Ramowy Horyzont 2020), w którym Miasto Poznań jest partnerem.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy na terenie ROD im. Kopczyńskiego i ROD im. Curie-Skłodowskiej odbywać się będą konsultacje społeczne wśród działkowców, przedstawicieli pobliskich łazarskich instytucji (szkoły, przedszkola, klub seniora itp.) oraz lokalnych organizacji.

„Sezon Ogródkowy” potrwa do końca września. Jego celem jest promowanie ogrodów działkowych jako terenów zieleni o cennych walorach przyrodniczych i społecznych oraz rozpoczęcie procesu ich otwierania na mieszkańców. Duży nacisk zostanie położony na diagnozę potencjału wybranych ogrodów – wyróżników. Planowany jest otwarty spacer badawczy po ogrodach, podczas którego będzie można posłuchać historii działkowców, zobaczyć ciekawą architekturę działkową czy wyjątkowe okazy roślin.

Poprzez aktywne włączenie działkowców i lokalnych instytucji, projekt ma szansę stać się inspiracją do wspólnych interdyscyplinarnych projektów na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w innych częściach Poznania, czy też w innych polskich miastach. Rezultatem pilotażowych działań będzie m.in. katalog dobrych praktyk otwierania ROD, który będzie mógł służyć jako inspiracja dla innych ogrodów działkowych, które są otworzyć się na szersze grono użytkowników. Na koniec procesu zaangażowani interesariusze w drodze głosowania wybiorą dwa wydarzenia animacyjno-integracyjne, których organizacja zaplanowana jest na wrzesień tego roku.

„Sezon Ogródkowy” stanowi uzupełnienie programu dotacji udzielanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa na modernizację infrastruktury ogrodowej, m.in. remonty świetlic i domów działkowca, wymianę ogrodzenia czy doprowadzenie prądu.Komentarze zablokowane

Top