Suwalski Klub Seniora zamknięty dla seniorów w dniach 12.03 – 10.04

UWAGA: Według rozporządzenia Wojewody Podlaskiego z dnia 24.03.2020 r. Suwalski Klub Seniora jest nieczynny dla seniorów w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego do dnia 10.04 włącznie.
W tym czasie animatorzy i instruktorzy Suwalskiego Klubu Seniora pozostają do dyspozycji Członków i Członkiń Klubu pod numerem telefonu:
799-791-883.

Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00-15:00.

Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00-15:00.Animatorzy i instruktorzy będą telefonicznie:– udzielać informacji dotyczących obowiązujących zaleceń sanitarnych – udzielać wsparcia emocjonalnego

– po rozpoznaniu sytuacji informować  o pomocy, jaką można uzyskać ze strony właściwych instytucji 

–  przyjmować od osób samotnych, pozostających bez wsparcia rodziny i sąsiadów, zgłoszenia o zrobienie i dostarczenie niezbędnych zakupów: żywności, środków higieny osobistej i zakupów aptecznych. Szczegóły dotyczące robienia i dostarczenia zakupów będą ustalane indywidualnie z potrzebującym. Zakupy są robione na koszt osoby zgłaszającej zapotrzebowanie.

Polecenie Wojewody Podlaskiego z-24.03.2020-page-001
Polecenie Wojewody Podlaskiego z-24.03.2020-page-002
W związku z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego Suwalski Klub Seniora będzie nieczynny dla seniorów od dnia 12.03 do 25.03 włącznie.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Województwa Podlaskiego
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/komunikat-w-spr-zawieszenia-klubow-i-domow-seniora
Poniżej treść Komunikatu Wojewody Podlaskiego:
komunikat wojewody podlskiego
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku, w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach  terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
WOJEWODA PODLASKI
Bohdan PaszkowskiKomentarze zablokowane

Top