Suwalski Klub Seniora zamknięty dla seniorów w dniach 13- 27.11.2020 r.

UWAGA: Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2020 r. Suwalski Klub Seniora jest nieczynny dla seniorów w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego do dnia 27.11.2020 włącznie. W tym czasie animatorzy i instruktorzy Suwalskiego Klubu Seniora pozostają do dyspozycji Członków i Członkiń Klubu oraz innych seniorów z Suwałk pod numerem telefonu: 799-791-883.

Telefon jest czynny od poniedziałku do środy i w soboty w godzinach: 11:00-15:00.

Dodatkowo odbywać się będą zajęcia w formie zdalnej. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zajęć będziemy publikować na stronie Suwalskiego Klubu Seniora na Facebooku

Animatorzy i instruktorzy będą telefonicznie:

– udzielać informacji dotyczących obowiązujących zaleceń sanitarnych 

– udzielać wsparcia emocjonalnego– po rozpoznaniu sytuacji informować  o pomocy, jaką można uzyskać ze strony właściwych instytucji

–  przyjmować od osób samotnych, pozostających bez wsparcia rodziny i sąsiadów, zgłoszenia o zrobienie i dostarczenie niezbędnych zakupów: żywności, środków higieny osobistej i zakupów aptecznych. Szczegóły dotyczące robienia i dostarczenia zakupów będą ustalane indywidualnie z potrzebującym. Zakupy są robione na koszt osoby zgłaszającej zapotrzebowanie.

Ponadto, przez cały okres, w którym Suwalski Klub Seniora jest zamknięty z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, instruktorzy prowadzą zajęcia w formie zdalnej (telefonicznie oraz przez Internet). Informacje o zajęciach prowadzonych w Internecie publikowane są na fanpage’u Suwalskiego Klubu Seniora na portalu Facebook lub na zamkniętej grupie skupiającej Członkinie i Członków Suwalskiego Klubu Seniora na Facebooku pn. Grupa Wakacyjna Suwalskiego Klubu Seniora. Odbywają się zajęcia sportowe, język angielski, plastyczne, relaksacyjne, śpiewacze, indywidualne konsultacje – udzielanie wsparcia emocjonalnego, Piękny Umysł – trening funkcji poznawczych, Kości Radości, Pogotowie komputerowe – indywidualne konsultacje z zakresu nowych technologii, służące m.in. do zwiększenia możliwości komunikowania się seniorów za pośrednictwem Internetu i telefonii komórkowej, w tym do korzystania z oferty Klubu prowadzonej w formie zdalnej. Oferta zajęć prowadzonych w formie zdalnej będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb i możliwości odbiorców.

Więcej informacji o rozporządzeniu Wojewody znajdziecie Państwo tutaj:

https://puw.bip.gov.pl/polecenia-wojewody-podlaskiego-covid-19/decyzja-wojewody-podlaskiego-z-dnia-12-listopada-2020-r-ps-iii-960-448-2020-js.htmlKomentarze zablokowane

Top