Wolontariat Europejski EVS

Zapraszamy na stronę internetową http://www.wolontariat.suwalki.pl

European Voluntary Service, w skrócie EVS czyli Wolontariat Europejski to Akcja 2 Programu Młodzież w działaniu, powołanego i prowadzonego przez Komisję Europejską, a w Polsce zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie.

mlodziez_w_dzialaniu_rgb

W grudniu 2010 roku Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” na 3 lata otrzymało akredytację organizacji wysyłającej i goszczącej EVS.

Oznacza to, że w latach 2011-2013 mieliśmy możliwość wysyłania młodych osób z Suwalszczyzny i nie tylko do udziału w projektach Wolontariatu Europejskiego w różnych organizacjach z krajów Unii Europejskiej i innych krajów partnerskich UE. Wolontariuszem może zostać każda osoba w wieku 18-30 lat, a wyjazd trwa od 2 do 12 miesięcy.

Jednocześnie otrzymaliśmy trzyletnią możliwość realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego na Suwalszczyźnie, czyli przyjmowania i angażowania w działalność Stowarzyszenia wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej i innych krajów partnerskich UE.

Jako organizacja koordynująca możemy też zarządzać projektami, realizowanymi przez inne organizacje wysyłające i goszczące z różnych krajów.

Koordynatorką Wolontariatu Europejskiego w naszym Stowarzyszeniu jest Marta Grzymkowska, e-mail: martagrzymkowska@niepodrodze.org

Chcesz wyjechać na zagraniczny wolontariat z pomocą Stowarzyszenia „Nie Po Drodze”?

1. Wybierz kraj, do którego chcesz pojechać, oraz termin swojego projektu.
2. Zgłoś się do nas – napisz do koordynatorki EVS Marty Grzymkowskiej: martagrzymkowska@niepodrodze.org.
3. Znajdź w bazie potencjalne organizacje, która mogłyby Cię gościć (host organization): http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.
4. Napisz do kilku organizacji (po angielsku, konstrukcja listu formalnego); przedstaw się, wyjaśnij dlaczego chcesz przyjechać właśnie do nich, określ, jaki termin Cię interesuje, napisz też, że masz już organizację wysyłającą – Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” o numerze 2010-PL-85.
5. Kiedy ktoś pozytywnie Ci odpowie, wyślij mu angielskie CV i list motywacyjny i daj nam znać.
6. Gdy masz już chętną organizację, włącz się w pisanie wniosku o dofinansowanie Twojego wyjazdu. Od 2012 roku aplikacje można składać w następujących terminach: 1 lutego, 1 maja, 1 października. Pamiętaj, że formalnie Twój wyjazd może nastąpić najwcześniej 3 miesiące po złożeniu wniosku, jednak z różnych względów organizacyjnych doświadczenie podpowiada nam, że najlepiej zacząć realizować swój projekt EVS (wyjechać) 5-6 miesięcy od składania wniosku.
7. Czekaj na pozytywną decyzję Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w sprawie Twojego projektu.

Do you want to arrive for EVS project to Social and Art Activity „Nie Po Drodze”?

1. Find a sending organization in your country. You can use the database: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.
2. Send an e-mail to our coordinator Marta Grzymkowska: martagrzymkowska@niepodrodze.org. Introduce yourself, explain why you would like to arrive just to us, write when you want to start and finish your project.
3. If we write that we have a possibility to host you, send your CV and motivation letter.
4. If we decided to invite you, cooperate with us and your sending organization and take part in writting your applicaton.
5. Wait for positive decision of National Agency of Youth in Action Programme.Komentarze zablokowane

Top