Wolontariuszka z Rosji w „Nie Po Drodze”

Odnieśliśmy pierwszy sukces w programie Wolontariat Europejski! Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w maju do Suwałk przyjedzie wolontariuszka z Rosji i przez 9 miesięcy będzie pracowała w naszym Stowarzyszeniu. Włączy się w planowane projekty: Pani Sztuka w Suwałkach oraz międzynarodowy festiwal Teatr-Akcje. Z wykształcenia jest graficzką, dlatego podczas swojego pobytu będzie pracowała nad designem materiałów promocyjnych Stowarzyszenia.


Nasza organizacja przystąpiła do unijnego programu „Wolontariat Europejski” w grudniu 2010 roku. Jesteśmy jedyną organizacją w regionie, która może wysyłać i gościć wolontariuszy. Szczegółowych informacji o programie udziela Marta Grzymkowska, kontakt: martagrzymkowska@niepodrodze.org.Komentarze zablokowane

Top