Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycje 2017-2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”

Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020, Edycje 2017-2020, Moduł II Zapewnienie funkcjonowania
Dziennego Domu „Senior +”

pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” przy ul. Chopina 6 A w Suwałkach

Wartość dofinasowania – 96 177,37 zł
Całkowity koszt zadania – 431 310,52 zł

Miasto Suwałki w 2020 r. przystąpiło do realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”. Miasto Suwałki powierzyło realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, które prowadzi Suwalski Klub Seniora przy ul. Chopina 6 A w Suwałkach. Oferta skierowana jest do mieszkańców Suwałk będących w wieku poprodukcyjnym. Głównymi celami działalności Klubu są: aktywizacja, integracja i stworzenie płaszczyzny wsparcia i współpracy międzypokoleniowej, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, wsparcie edukacji nieformalnej rozumianej jako edukacji przez całe życie, uczenie się poprzez profilaktykę, włączenie seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnej, poprzez organizację i promocję wolontariatu wśród seniorów oraz stworzenie warunków do aktywności obywatelskiej. Suwalscy seniorzy będą mogli uczyć się, doświadczyć sukcesów, poznawać nowych ludzi, bawić się, poznawać nowe obszary życia i teren swojego regionu, jego historię i kulturę oraz wspierać siebie wzajemnie. Osiągnięte cele pozwolą na zwiększenie poziomu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i publicznym, wzrost poczucia przynależności do wspólnoty senioralnej w Suwałkach, przełamanie izolacji społecznej seniorów, a tym samym poprawę samopoczucia, bezpieczeństwa i samooceny osób starszych. Działania w Klubie podzielone są na bloki tematyczne: zdrowy tryb życia, warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia hobbystyczne, spotkania wspierające aktywność obywatelską, integracja i rozrywka, język angielski.Komentarze zablokowane

Top