Tymczasowy Dom Kultury 2016

Lokalne rezydencje artystyczne na Osiedlu Północ.

*english version below

Od 1 lipca do 28 sierpnia 2016 projekt realizował cykl plenerowych interwencji i warsztatów w przestrzeni osiedla. Do projektu zostali zaproszeni artyści, którzy podczas swoich rezydencji artystycznych, realizowali działania we współpracy z mieszkańcami, lokalnymi animatorami i partnerami zadania. Podczas dwumiesięcznych działań pokazaliśmy, że sztuka i kultura mogą dziać się na własnym podwórku i być tworzone wspólnie przez artystów i mieszkańców, bez względu na wiek. 

TDK_Robimy nasze Hollywood

Robimy nasze Hollywood. Rezydencja Sławka Zbioka Czajkowskiego

Tymczasowy Dom Kultury był odpowiedzią na brak miejsca aktywności lokalnej oraz brak oferty kulturalnej w północnej części Suwałk (Osiedle Północ).  Działania artystyczne zmieniły to oddalone od centrum miasta osiedle, gdzie dostęp do kultury i sztuki jest ograniczony. Powodem jest odległość, ale także bariery społeczne. W raporcie o stanie kultury w Suwałkach („Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kondycja kultury w Suwałkach” 2015, str. 62.) można przeczytać: „Brak oferty kulturalnej «tuż pod blokiem» nie mobilizuje również do odbioru kultury tej grupy mieszkańców, która w wydarzeniach kulturalnych uczestniczy sporadycznie lub wcale”. 

TDK_Orkiestra Improwizowana

Suwalska Orkiestra Improwizowana „Tak czy nie”. Rezydencja Marcina Gokieli

Artyści – architekci, twórcy wizualni, muzycy i animatorzy podjęli próbę rozbudzenia odpowiedzialności za przestrzeń wspólną, aktywizacji i integrowania mieszkańców poprzez narzędzia, jakich dostarcza sztuka, muzyka czy architektura. Artyści wykorzystali cały wachlarz metod, bazując ze swoich doświadczeniach pracy w różnorodnych środowiskach, m. in. na osiedlach w Warszawie, Poznaniu czy Londynie.

Photo 09-08-16 17 01 13

Żagiel. Rezydencja kolektywu Plattformer

Celem projektu było budowanie relacji między różnymi światami, w taki sposób, by sztuka stała się narzędziem komunikacji i aktywizacji obywatelskiej, a także wypracowanie modelu „lokalnej rezydencji artystycznej”, opartej na współpracy artystów ze społecznością lokalną.

Na rezydencje artystyczne do Tymczasowego Domu Kultury na Osiedlu Północ w Suwałkach przyjechali: Marcin Gokieli (Warszawa), Marta Taraszkiewicz (Suwałki), Sławomir “Zbiok” Czajkowski (Warszawa), Kolektyw Plattformer (Londyn, Wielka Brytania), Krzysztof Dziemian (Poznań).

Projekt był dofinansowany z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i Urząd Miasta Suwałk.

 

plakatnr3-page-001 (1)

Temporary Culture House 2016
Local art residencies in North District

Series of artistic activities, interventions and workshops in Północ District („North District”) of Suwałki, Poland. The project was a cooperation between the community, the cultural animators from „Nie Po Drodze” Association, the Suwałki Senior Club, volunteers, informal neighbourhood groups, district administration and the artists who came for short residencies.

14

Łapacz snów. Rezydencja Marty Taraszkiewicz

The main aim of the „Temporary Culture House” in Osiedle Północ was to build connect different worlds so that the art becomes a tool of communication and participation, as well as to develop a model of „local residency” in Suwałki, based on the artists’ cooperation with the local community and government. Artists and cultural practitioners (musicians, reaserchers, architects, cultural animators) working in Osiedle Północ attempted to awake the responsibility for common space, integration and civic engagement of the residents.

Diagnosis „Temporary Culture House” is an answer to the lack of local activity spaces and cultural offers in the northern part of Suwałki. Artistic activities should temporarily transform the district where the access to art and culture is limited.

TDK_Fontanna z Czarna Hańcza

Fontanna z Czarną Hańczą. Rezydencja Krzysztofa Dziemiana

This limited access to art is not only the effect of the distance to the city center, but also of social barriers. In an independent report about condition of culture in Suwałki (2015) we can read: „The lack of cultural events happening right in front of the building ensures that the people who are rarely or never participate in cultural events will not change their attitude in this regard”. A key part of the project is a diagnosing the needs and the problems of the residents, the potential present in the area, and the existence of grass-root narratives. The task of the resident artists is to state a diagnosis through the artistic activities and „map” the potential of the district and residents.

13433215_1071606452909020_8502606698451098062_o


Tymczasowy Dom Kultury 2015
Interdyscyplinarne działania artystyczno – architektoniczne miejskich animatorów z Rosji i Polski.

*english version below

“Tymczasowy Dom Kultury” to cykl działań z pogranicza architektury, sztuki i działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej. Celem projektu była także polsko-rosyjska wymiana doświadczeń w projektowaniu małej architektury i animowaniu przestrzeni publicznej we współpracy ze społecznością lokalną. Na bazie tej wymiany i kilkudniowej pracy warsztatowej, członkowie dwóch organizacji: rosyjskiej “Lift.Project” i polskiej “Nie Po Drodze”, stworzyli dom kultury, który stanął w przestrzeni Osiedla Północ (Kaczy Dołek) w Suwałkach. Celem projektu “Tymczasowy Dom Kultury” było stworzenie niezależnego i otwartego domu kultury od podstaw, a także wzięcie odpowiedzialności za jego program, animowanie i włączenie społeczności lokalnej.

Więcej o projekcie: https://niepodrodze.org/tymczasowy-dom-kultury-2015/

SASA Nie Po DrodzeLIFT проект / Ярославл

12039334_10204631054401210_4702351048324592773_n

11993281_10204631051721143_526195645534072732_n

12011280_869941483041349_3986246562747193888_n

Temporary Culture House 2015
Interdisciplinary art and architectural activities of urban animators from Poland and
Russia
“Temporary Culture House” is a project on the borderline of architecture, art and animation activities in urban space. The main purpose of the project is Polish-Russian exchange of experience in design of small architecture and animation of public spaces in cooperation with the local community. Based on this exchange and a few days of workshops, members of two groups: „Lift.Project” (Yaroslavl, Russia) and „Nie Po Drodze” (Suwałki, Poland) created a pavilion – culture house in public space in Suwałki.

The main aim of the project „Temporary House of Culture” is creation of an independent and open house culture in public space, as well as taking responsibility for the program, animate and involving the local community.

SASA Nie Po DrodzeLIFT проект / Ярославл

Balszoj Obied

_MG_1001Komentarze zablokowane

Top